Hierarchie

Hráči na serveru se rozdělují do 3 skupin.
Prostí občané, nižší šlechta a vyšší šlechta.

Prostý občas je každý nově příchozí hráč. Ten má možnost si zvolit kde se usídlí. Buďto v oblasti náležící nějakému správci (ty všechny patří do knížecího území) nebo mimo knížecí území. Ten kdo se usídlí v knížecí oblasti má navíc možnost postupovat v hierarchii výš.

Nižší šlechta se dělí na:

Vladykové
– Nejnižší možný šlechtický titul. Vladyka při svém jmenování dostane pod správu menší část území (obvykle 3-5 biomu). Toto svěřené území nadále náleží Knížeti, Vladyka má však vůči tomuto území veškerá správcovská práva a povinnosti.
– Může na svém území založit až 2x vesnice, 1x tvrz / hrad nebo 1x město.
– Může po svých obyvatelích žádat příspěvky na společné stavby, účastní se vladařského sněmu (VS) a získává tak možnost ve VS hlasovat o případných změnách na serveru a podobně.

Rytíři
– Nejvyšší postavení v rámci nižší šlechty. Oproti Vladykovi může mít větší území (obvykle 5-7 biomu), území nadále náleží Knížeti.
– Rytíř může založit 3x vesnice, 2x tvrz / hrad nebo 1x město.
– Může po svých obyvatelích žádat příspěvky na společné stavby, pří účasti na VS může podávat návrhy na změny.

Vyšší šlechta:

Svobodný pán/paní
– Nejnižší titul vyšší šlechty. Svobodní pánové/paní mohou mít pod správou více území.
– Mohou zakládat se souhlasem Knížete neomezený počet vesnice, tvrzí / hradů, měst a dalších staveb.
– Při hlasování ve VS má hlas pána jednou takovou váhu jako hlas Rytíře nebo Vladyky.

Hrabě
– Hrabě může pod svou správu dostat oblast která je mimo knížecí území. (Poté se stane součástí, majitelem ovšem zůstane Hrabě, nikoli Kníže)
– Stejně jako pánové mohou se souhlasem zakládat neomezený počet vesnice, tvrzí / hradů, měst a dalších staveb.
– Hrabě má možnost svolat vladařský sněm, hlas Hraběte má stejnou váhu jako Svobodného pána.
– Hrabě má možnost založit a vystavět jeden „Svatý chrám

Kníže
– Nejvyšší šlechtický titul.
– Vlastní největší část území, přerozděluje správcovství svým šlechticům, rozhoduje a umístění hlavních měst, cest, řeší spory a ručí za své šlechtice.
– Kníže má možnost kdykoli zabrat území nikoho (i v případě že je obydleno psanci)

Charakterizace staveb:
Vesnice – malý soubor budov s hospodářskou půdou, bez kamenných hradeb
Tvrz / hrad – opevněná budova nebo celý komplex, může být včetně malé vesničky nebo jiných přilehlých budov
Město – velký soubor budov, s kostelem, ohraničeno minimálně jednou hradbou, s možností přilehlých budov
Hlavní město – spawn nebo jiné město, které je postaveno v blízkosti Svatého chrámu

O Serveru

Jsme československý semi-vanilla Minecraft server!

Po více než roční odmlce jsme náš server spustili znovu, tentokrát na verzi 1.18.1 ! Stavíme hrady, města, replikujeme reálné středověké stavby z českého prostředí a hlavně se skvěle bavíme. To vše v survivalu. Zní to pro tebe jako výzva?
Tak se nám neváhej ozvat na našem Discord serveru nebo na Facebook stránce. Pošli nám fotky svých staveb a napiš něco málo o sobě!

Pravidla

Obecná pravidla
I. Hraním na serveru souhlasíte s pravidly.
II. Neznalost pravidel neomlouvá.
III. Zákaz ničení a úprav cizích staveb bez souhlasu majitele.
IV. Zákaz vykrádání cizích truhel, item frame apod.
V. Stromy vždy znič celé, nenechávej za sebou levitující koruny stromů!
VI. Zákaz zneužívání bugů hry, používání externích programů zvýhodňujících hru (vyjma Optifine a Minimap), X-Ray resource packů apod.
VII. Nestav věže a nekopej díry 1×1 blok.
VIII. Nezabíjej cizí zvířata.
IX. Je zakázáno zabíjet hráče bez předchozí domluvy na souboj.
X. Zákaz stavění redstone obvodů, automatických farem a dalších staveb které lagují server (hodně mobů na jednom bloku, nekonečné obvody a podobně).
XI. Zákaz propagace rasismu, extremistických ideologií, apod. (platí i na stavby, nicky, skiny a jiné).
XII. Každý hráč musí dodržovat pravidla serverové hierarchie

Stavební pravidla
I. Stav stavby pouze ve středověkém stylu. Potřebuješ-li automatickou farmu a podobně, schovej ji do budovy nebo pod zem.
II. Zákaz stavění nevhodných staveb (vulgární obrazce, nenávistné symboly a další).
III. Zákaz povrchové těžby mimo povrchový důl!
IV. Zákaz rozlévání lávy po mapě, velké terénní úpravy apod.

Pravidla související se serverovou hierarchií
I. Hráči jsou povinni poslouchat správce oblasti ve které bydlí.
II. Každý hráč je povinen starat se o své stavby, v případě požáru z blesků je opravit a další.
III. Hráč si může vybrat jestli začne v knížecím území, nebo mimo něj jako psanec. (Ten kdo začne mimo nemá možnost získat šlechtický titul)
IV. Správce oblasti má právo určovat kde se bude v dané oblasti osidlovat.
V. Správce oblasti má povinnost vystavět na pokyn Knížete cesty, upravovat vodní toky, kácet či sázet nové lesy, upravovat NPC vesnice či vystavět hradby (v případě že jemu svěřená oblast je na hranici knížecího území)
VI. Správce je povinen kontrolovat stavby hráčů v jeho oblasti. Ručí za to že neporušují pravidla serveru i za to jak vypadají.
VII. Každý správce je povinen účastnit se vladařského sněmu.
VIII. Každý správce má právo zakládat podle svého titulu nové vesnice, města, tvrze, hrady a další stavby, které budou následně umístěny na serverovou mapu.
IX. Každý správce má právo se vzdát svého titulu (Ztrácí tím ale možnost získat titul znovu)
X. Hráči mají právo na nesouhlas se svým správcem. V takovém případě řeší spor Kníže.